ALOITE

Aloitteen tavoitteena on kieltää turkistarhaus Suomessa. Tämä tarkoittaa luopumista elinkeinosta, jossa eläinten hyvinvointia ei pystytä riittävissä määrin takaamaan ja joka on haitallista ympäristölle. Turkistarhaus ei kuulu eettisesti toimivaan nyky-yhteiskuntaan. Turkistarhauksesta voidaan luopua siten, että nykyisille tarhaajille etsitään keinoja siirtyä muille aloille.

Kansalaisaloitteiden tekeminen on ollut mahdollista Suomessa maaliskuun alusta 2012 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Eduskunnalla on velvoite ottaa aloite käsiteltäväksi.

Pääjärjestäjinä turkistarhauksen kieltämiseen tähtäävässä aloitteessa toimivat Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta Eläimille ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto.

Lakialoite
Lakialoitteen muistio (taustatietoja turkistarhauksen nykytilanteesta ja aloitteen tavoitteista ja vaikutuksista)